Neckermann

Consumenten

Uw vragen aan curatoren over dit faillissement kunt u stellen via neckermann@vldwadvocaten.nl. Geef in uw e-mailbericht altijd uw klantnummer en eventueel bestellingsnummer aan, en uw volledige adresgegevens, zoals die bekend waren bij Neckermann. Wellicht  staat het antwoord op uw vraag hieronder:

U heeft een vraag gesteld over een aankoopbon of garantie?

Indien u een vraag heeft gesteld over een aankoopbon of garantie, dan kunnen wij u helaas hier niet bij helpen.
Aankoopbescheiden en dergelijke hebben wij namelijk niet en wij kunnen daar ook niet meer aan komen, omdat de systemen van failliet Neckermann zijn ontkoppeld. Eventueel gebruikt u uw rekeningoverzicht of bankafschrift als aankoopbewijs.

Evenmin kunnen wij de door Neckermann toegezegde garantie nog verlenen. Hooguit kunt u bij de fabrikant of importeur nog aanspraak maken op fabrieksgarantie of een beroep doen op non-conformiteit, maar daar zult u dan zelf werk van moeten maken. Mocht u het gekochte product nog niet helemaal afbetaald hebben, dan zou u eventueel Vesting Finance nog kunnen vragen om u gedeeltelijk te crediteren omdat het product niet voldoet aan wat u ervan mocht verwachten.

U hebt betaald maar niet geleverd gekregen?

Er is helaas geen fonds of iets dergelijks waar u een beroep op kunt doen, hoe vervelend dit ook is. Als u aan neckermann@vldwadvocaten.nl uw betalingsbewijs, naam en adresgegevens en klantnummer e.d. mailt, zullen wij uw vordering noteren op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren, maar zoals het er nu naar uitziet, gelet op de stand van de boedel, zult u uw (vooruit)betaling helaas kwijt zijn.

U hebt een kredietovereenkomst (kopen op afbetaling)?

U moet uw maandelijkse betalingen blijven verrichten (via Vesting Finance, zie hierna). Een overzicht van uw totale openstand kunnen curatoren u niet verschaffen. De kredietportefeuilles vallen niet in de faillissementsboedel maar zijn eigendom van derden, Vesting Finance heeft de servicing van deze kredietportefeuilles overgenomen en kan u inhoudelijk informeren.

Curatoren hebben de volgende contactinformatie van Vesting Finance voor u:

Betreffende kredietovereenkomsten – Vesting Finance Servicing B.V.: Op werkdagen kunt u bellen (mogelijk alleen tussen 11.00 en 17.00 uur) naar 088-6556815. Het postadres is Vesting Finance Servicing B.V., Van Asch van Wijckstraat 55F, 3811 LP Amersfoort. Ook is er een speciaal e-mailadres: klantenservice.neckermann@vestingfinance.nl.

 

U hebt een bestelling gedaan, niet geleverd gekregen of geretourneerd, maar nu is het bedrag van dat product wel bij het saldo van uw kredietovereenkomst opgeteld?

Vesting Finance handelt de servicing van de kredietportefeuilles af voor de eigenaren van deze kredietportefeuilles. Zij hebben alle beschikbare administratie ontvangen. De kredietportefeuilles vallen buiten de faillissementsboedel dus curatoren kunnen niet beslissen een bepaald bedrag van uw saldo af te boeken, dat is aan de eigenaren van de kredietportefeuilles, die de servicing dus bij Vesting Finance hebben neergelegd. Als u afdoende bij hen kunt aantonen (bijv. met e-mailberichten dat nog niet geleverd kon worden) zullen zij o.i. het betreffende bedrag moeten crediteren.

Curatoren hebben de volgende contactinformatie van Vesting Finance voor u:

Betreffende kredietovereenkomsten – Vesting Finance Servicing B.V.: Op werkdagen kunt u bellen (mogelijk alleen tussen 11.00 en 17.00 uur) naar 088-6556815. Het postadres is Vesting Finance Servicing B.V., Van Asch van Wijckstraat 55F, 3811 LP Amersfoort. Ook is er een speciaal e-mailadres: klantenservice.neckermann@vestingfinance.nl.

Mocht de eigenaar van de kredietportefeuille (via Vesting Finance) daartoe niet bereid blijken dan kunt u uw vordering indienen bij curatoren. U kunt dan uw vordering indienen door de hoogte van het betwiste saldo per e-mail door te geven, waarna wij uw vordering zullen noteren op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren. Helaas ziet het er echter naar uit dat aan de concurrente crediteuren geen uitbetaling gedaan kan worden.

U hebt een vraag over uw BKR-registratie?

Dan is het van belang dat u een recent BKR-overzicht hebt. Daaruit zal dan namelijk blijken hoe de actuele registratie precies in het BKR-register staat en welke partij dienaangaande bij BKR bevoegd is. Bijv. ‘Vesting Finance inzake Neckermann’, of ‘Intrum Justitia’ (inzake Neckermann), alleen die organisatie die bij de registratie vermeld staat met hun contactgegevens is bevoegd een verzoek over een BKR-registratie te behandelen en indien aan de orde wijzigingen/correcties aan te brengen.

U hebt een klacht over een geleverd product?
Helaas kan gelet op het faillissement deze klacht niet meer in behandeling worden genomen. Ook door het failliete Neckermann verleende garantie is door het faillissement vervallen.

U zou zich tot de fabrikant of importeur kunnen wenden, mogelijk kan die nog iets voor u doen.

U hebt een vraag/opmerking over een recent ontvangen rekeningoverzicht of aanmaning?

Dit overzicht zal u toegezonden zijn door Vesting Finance. Deze partij neemt de servicing van de debiteurenportefeuilles over van de eigenaren van deze debiteurenportefeuilles. Curatoren hebben de volgende contactinformatie van Vesting Finance voor u:

Betreffende kredietovereenkomsten – Vesting Finance Servicing B.V.: Op werkdagen kunt u bellen (mogelijk alleen tussen 11.00 en 17.00 uur) naar 088-655 6815. Het postadres is Vesting Finance Servicing B.V., Van Asch van Wijckstraat 55F, 3811 LP Amersfoort. Ook is er een speciaal e-mailadres: klantenservice.neckermann@vestingfinance.nl.

Betreffende onbetaalde aankopen – Vesting Finance Incasso B.V.: Vesting Finance Incasso B.V., Van Asch van Wijckstraat 55F, 3811 LP Amersfoort. Op werkdagen kunt u bellen tussen 11.00 en 17.00 uur, het telefoonnummer is 088-655 5590/5740. Er is ook een speciaal e-mailadres: incassostatus@vestingfinance.nl.

Ontvangt u een aanmaning van Intrum (voorheen Intrum Justitia)? Dan betreft dit een vordering die nog vóór het faillissement van Neckermann door Neckermann is verkocht aan Intrum. Intrum incasseert deze dan op eigen recht en titel en alleen Intrum zelf is dan inhoudelijk aanspreekpunt.

U had een tegoed (positief saldo) op uw kredietrekening?

Helaas moeten wij als curatoren u berichten dat wij dit saldo niet aan u kunnen overmaken, gelet op de regels van het faillissementsrecht. U kunt uw vordering indienen door de hoogte van uw saldo per e-mail door te geven (neckermann@vldwadvocaten.nl), waarna wij uw vordering zullen noteren op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren. Helaas ziet het er echter naar uit dat aan de concurrente crediteuren geen uitkering gedaan kan worden. Het spijt ons u niet anders te kunnen berichten.

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen