Let bij opzegging van een managementovereenkomst op een redelijke opzegtermijn

Door: Jannine de Bonte

Ook als in een managementovereenkomst geen opzegtermijn is opgenomen, kan toch een opzegtermijn in acht genomen moeten worden. Opzegging zonder inachtneming van een opzegtermijn levert dan een grond voor schadevergoeding op. Zo ook in de kwestie die onlangs bij de rechtbank Midden-Nederland speelde.

Beëindiging van de managementovereenkomst

Sinds juli 2013 was de manager – via een managementbv –op basis van een managementovereenkomst werkzaam voor de vennootschap. Eerst in de functie van controller, later ook als financieel manager. Daarnaast is zijn managementbv aandeelhouder van de vennootschap. De eerste helft van 2020 onderhandelen partijen over de aanstelling van de manager als statutair algemeen directeur. Op 22 juli 2020 hebben partijen daarover elkaar de hand geschud. De manager stuurt dan ook een nieuwe versie van de managementovereenkomst toe aan de vennootschap. Echter, op 3 augustus 2020 vindt een overleg tussen partijen plaats en zegt de vennootschap de bestaande managementovereenkomst met de manager per direct op. Na dit gesprek heeft de manager dan ook geen werkzaamheden meer verricht.

Onregelmatige opzegging van de managementovereenkomst

De manager vindt dat er sprake is van een onregelmatige opzegging. De managementovereenkomst mocht niet met onmiddellijke ingang worden opgezegd, maar er moest een opzegtermijn in acht worden genomen zo meent de manager. Dat klopt, zegt de rechtbank. De rechtbank stelt vast dat de managementovereenkomst op 3 augustus door de vennootschap met onmiddellijke ingang is opgezegd. Die opzegging is onregelmatig omdat er geen redelijke opzegtermijn in acht is genomen. De managementovereenkomst kon niet per direct worden opgezegd. De managementovereenkomst is in dit geval een duurovereenkomst. Van de redenen voor onmiddellijke opzegging die in de managementovereenkomst staan genoemd, is geen sprake. In de managementovereenkomst is voor opzegging wegens andere redenen geen opzegtermijn opgenomen. In zo’n geval moet er bij opzegging een redelijke opzegtermijn in acht worden genomen.

Wat is een redelijke opzegtermijn?

De rechtbank oordeelt dat in deze kwestie een termijn van vier maanden een redelijke opzegtermijn is. Daarvoor is van belang dat partijen gedurende een lange tijd hebben samengewerkt (7 jaar) en een lange samenwerking voor ogen hadden aangezien er aandelen waren verkocht aan de managementbv met daarbij langdurige geldleningen. Verder speelt mee dat de manager door de opzegging veel meer in zijn belangen wordt geraakt dan de vennootschap.

De hoogte van de schadevergoeding

Omdat er geen opzegtermijn in acht is genomen, is de vennootschap een schadevergoeding verschuldigd aan de manager. De hoogte van de schadevergoeding is gelijk aan de managementvergoeding gedurende de opzegtermijn van vier maanden. Er wordt een schadevergoeding toegekend van ruim € 110.000,-.

 

Let bij de opzegging van een managementovereenkomst dus goed op een eventueel in acht te nemen opzegtermijn! Voor advies of vragen over het opzeggen van een managementovereenkomst en schadevergoeding kunt u contact opnemen met Benne van Leeuwen, Jeroen de Waard en/of Jannine de Bonte.

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen