Bezwaar urgentie

Tips over aanvragen urgentie

Onze ervaring met het voeren van bezwaarprocedures tegen afwijzing van een urgentieaanvraag leert dat het heel belangrijk is om alle gevraagde informatie (zoals inkomensgegevens) correct aan te leveren. Ook is van groot belang dat de redenen waarom u vindt dat u urgentie moet krijgen goed zijn onderbouwd.

Hieronder een aantal tips per categorie urgentieaanvraag. Dit zijn algemene tips, de formulering, de categorieën en de eisen kunnen per gemeente, woningcoöperatie of samenwerkingsverband verschillen! Lees altijd goed na welke eisen in uw geval worden gesteld door de betrokken gemeente/instantie!

Medische urgentie

Mantelzorgurgentie

Urgentie wegens geweld en bedreiging

Relationele redenen

Urgentie om financiële redenen

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen