Auteursrecht

Auteursrechtinbreuk

Wat is een auteursrechtinbreuk?

Stel dat iemand een foto die jij hebt gemaakt (elders) op internet plaats, is dat dan een auteursrechtinbreuk? Als iemand jouw foto (in het auteursrecht heet dat ‘een werk’) openbaar maakt of verveelvoudigt zonder jouw toestemming en zonder dat hij of zij zich kan beroepen op een wettelijke beperking van het auteursrecht, dan is dat een auteursrechtinbreuk. Een ‘nieuw, oorspronkelijk werk‘ maakt geen inbreuk op andermans werk. Stel dat het wel erg lijkt op een eerder werk van iemand anders, dan moet men mogelijk wel bewijzen dat het werk echt zelfstandig is gemaakt en niet is ontleend aan dat oudere werk.

Met die ‘wettelijke beperkingen van het auteursrecht‘ wordt gedoeld op de artikelen 15 t/m 25 van de Auteurswet. Er is geen inbreuk als je iets doet wat binnen deze beperkingen valt. Mogelijk ben je dan wel een vergoeding verschuldigd aan de rechthebbende. Voorbeelden van wat op grond van deze artikelen in beginsel (let altijd op de voorwaarden die in de wet staan!) wel mag: overname van nieuwswaardige berichten uit de pers door andere pers, citeren, onderwijs-gebruik, gebruik in reportages over actuele gebeurtenissen, kopiëren voor eigen gebruik, parodieën.

Wat wordt verstaan onder openbaarmaken en verveelvoudigen?

Bij openbaarmaken gaat het om ter beschikking van het publiek stellen van een werk. De Auteurswet geeft daarvan een niet-limitatieve (dus uitbreidbare) opsomming in artikel 12. Denk aan verhuren, uitlenen, uitzenden in een radio- of televisieprogramma, op een webpagina plaatsen, et cetera. Verveelvoudiging is niet exact gedefinieerd in artikel 13 en 14 Auteurswet, voorbeelden zijn: kopiëren, vertalen, verfilming en toneelbewerking. En “in het algemeen iedere gehele of gedeeltelijke bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm, die niet als een nieuw, oorspronkelijk werk moet worden aangemerkt”. Ook weer heel breed dus.

In de huidige digitale wereld speelt regelmatig de vraag op hoe nieuwe ontwikkelingen moeten worden gedefinieerd. Is hyperlinken of embedden het openbaarmaken van een werk, is het auteursrechtelijk toegestaan? Wat zijn de criteria? Neem bij vragen hierover gerust contact op met Cora Blaak-Looij. Zij kan u ook bijstaan als u aangesproken wordt op een vermeende auteursrechtinbreuk of als u juist constateert dat iemand anders uw auteursrecht schendt.

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen