Preventief

Klopt mijn juridische structuur nog?

Vaak weet je achteraf goed aan te geven wanneer de neergang van de onderneming zich onherroepelijk heeft ingezet. Maar het tijdig onderkennen daarvan en het tijdig ingrijpen is meestal minder eenvoudig. Je bent praktisch aan het ondernemen. Je weet dat er meer aandacht naar de onderneming zelf moet gaan, maar aanvaarding van het onvermijdelijke is vaak iets wat dan wordt weggedrukt. Daar komt bij dat de economie altijd op en neer gaat.

Tijdig ingrijpen in uw onderneming

Een onderneming opbouwen is al lastig. De omslag onderkennen en weten hoe en waar je moet ingrijpen zo mogelijk nog lastiger. Tijdig ingrijpen kan soms erger voorkomen. Je kunt dan sturen op omzet of kosten en je kunt ingrijpen in de balansposities. De balans kun soms je verkorten en de onderneming vereenvoudigen. Het vermogen bijsturen. De onderneming licht maken. Activiteiten spreiden. Bijvoorbeeld de werkzaamheden afsplitsen van de (productie)middelen die je nodig hebt om mee te werken. Zo kan het behulpzaam zijn om de onderneming te verdelen over meerdere vennootschappen.

Actio Pauliana en onrechtmatig handelen

Bij alles speelt tijd een grote rol. Zeker vanuit het oogpunt van de bekende actio pauliana en onrechtmatig handelen. Wanneer mag je nog welke besluiten nemen? Hoe moet je de positie van de crediteuren daarbij waarderen? Hoe zit het met zekerheden? Zijn die tijdig en op juiste wijze verstrekt? Of kan je nog zekerheid geven in ruil voor aanvullende financiering? En hoe zit het met de leveranciers en hun eigendomsvoorbehoud? Wanneer informeer ik de bank? Gaat die helpen of juist tegenwerken? En het personeel? Kun je die vasthouden? En de opdrachtgevers dan? Kan je opdrachten blijven aannemen of juist niet? Wanneer moet je spreken en tot wanneer mag je nog zwijgen?

Veel vragen die op je af komen als je in de gaten krijgt dat de onderneming achteruit gaat. Misschien wel sneller dan gedacht. Dan is het nuttig eens te overleggen met een deskundige die van wat meer afstand kijkt. Elke onderneming en elke ondernemer is uniek. Daarom zijn er geen standaard antwoorden. Aarzel niet en win tijdig advies in bij één van onze specialisten mr. Benne van Leeuwen, mr. Jeroen de Waard of mr. Jos de Kerf.

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen