Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheid is de verplichting om de nadelige gevolgen van een bepaalde gebeurtenis te dragen. In het aansprakelijkheidsrecht gaat het om de vraag of een benadeelde zijn schade kan verhalen op een ander. Hoofdregel in het recht is dat iedere partij zijn eigen schade draagt, ténzij er iemand aansprakelijk kan worden gehouden voor die schade. Bijvoorbeeld omdat de ander een onrechtmatige daad heeft gepleegd, of wanprestatie.

Op veel terreinen komt het aansprakelijkheidsrecht aan de orde. Denk bijvoorbeeld aan de bouw, waarbij vaak werk wordt uitbesteed aan onderaannemers en veel verschillende partijen aan een bouwproject werken. Het is dan belangrijk goede contractuele afspraken te maken over aansprakelijkheid: is de hoofdaannemer aansprakelijk voor fouten van zijn onderaannemers, of moeten die onderaannemers hem vrijwaren?

Dat is de preventieve kant van het aansprakelijkheidsrecht, maar ook als er zaken fout zijn gegaan en er daadwerkelijk schade is geleden, komt de aansprakelijkheidsvraag om de hoek kijken. Kan iemand verantwoordelijk gehouden worden voor de schade, of is bijvoorbeeld sprake van overmacht?

Op onze pagina letselschade vindt u informatie over o.a. letsel als gevolg van een misdrijf, een medische fout of bedrijfsongeval. Het kan natuurlijk zijn dat u aansprakelijk wordt gesteld voor letsel door een beroepsfout, voor een verkeerd geleverd product of dat uw kind bijvoorbeeld schade heeft veroorzaakt. Ook hierover vindt u meer informatie op de pagina letselschade.

Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met Jos de Kerf.

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen