Verplicht uw geboekte reis volledig te betalen?

Door: Jannine de Bonte

Stel, u hebt enige tijd geleden al een reis voor in de zomermaanden geboekt. De aanbetaling voor deze reis hebt u maanden geleden al voldaan. Inmiddels vraagt de reisorganisatie u nu ook het resterende deel van de reissom te betalen. Gezien de huidige omstandigheden in de wereld is de kans dat de reis doorgaat nihil. Toch vraagt de reisorganisatie u de reissom te betalen, in ruil daarvoor biedt de reisorganisatie u een voucher aan ter waarde van de gehele reissom. Welke mogelijkheden heeft u in deze situatie?

Welke reisvoorwaarden?

Allereerst moet u kijken welke algemene voorwaarden op de boeking van toepassing zijn verklaard. Vaak zijn dit de ANVR reisvoorwaarden. Deze ANVR reisvoorwaarden bepalen dat u een reisovereenkomst kunt opzeggen; u bent dan alleen wel verplicht de schade die de organisator daardoor lijdt te vergoeden. Deze schade is afhankelijk van het moment waarop u de reisovereenkomst annuleert (een hoger percentage naarmate u korter voor de vertrekdatum annuleert).

Is kosteloze annulering dan niet mogelijk gezien de huidige omstandigheden?

De ANVR voorwaarden bieden daar strikt genomen wel een mogelijkheid voor. Deze voorwaarden bepalen dat kosteloze opzegging mogelijk is als op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving, onvermijdbare en buitengewone omstandigheden zich voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de reis en de reis nog niet is aangevangen. Maar wanneer is van zo’n omstandigheid dan sprake? Dat is in ieder geval zo als de Calamiteitencommissie van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat er sprake is van een calamiteit. Maar, het coronavirus wordt niet als een dergelijke calamiteit gezien. Verder geven de ANVR voorwaarden geen nadere toelichting op dit begrip. Dat doen bijvoorbeeld de voorwaarden van TUI  wel. In deze voorwaarden worden deze omstandigheden geduid als omstandigheden waar de reisorganisator geen invloed op heeft en die redelijkerwijs niet aan de reisorganisator toe te rekenen zijn. Het coronavirus en/of het weren van vliegtuigen uit Nederland kan als een dergelijke omstandigheid worden aangemerkt. Strikt genomen heeft de reiziger dan ook het recht om de reis kosteloos te annuleren en dus niet de gevraagde volledige reissom te betalen. Let wel; de huidige omstandigheden zijn bijzondere omstandigheden waarvan de rechter later kan oordelen dat het niet redelijk was om de reisovereenkomst kosteloos op te zeggen.

Voucher ter waarde van de reissom

Vanuit de reisbranche is geprobeerd om een oplossing te vinden voor de vele annuleringen en de als gevolg daarvan ontstane liquiditeitsproblemen bij de reisorganisaties. Namelijk het aanbieden van een voucher ter waarde van de reissom. Bij annulering van de reis wordt deze voucher aangeboden in plaats van de terugbetaling van de reeds betaalde bedragen. Reisorganisaties vragen reizigers nu dan ook om alsnog de volledige reissom te voldoen, terwijl de kans nihil is dat de reis daadwerkelijk doorgang zal vinden. Als tegenprestatie verstrekt de reisorganisatie u dan een voucher voor een gelijk bedrag. Deze voucher is 1 jaar geldig en nadien kunt u alsnog uw betaalde reissom terugkrijgen. U bent nu alleen niet verplicht deze voucher te accepteren, weest u zich daarvan bewust!

Heeft u een geschil over een te betalen reissom of heeft u andere vragen naar aanleiding van deze blog?

Cora Blaak-Looij en Jannine de Bonte adviseren u graag.

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen