Is een stageovereenkomst een arbeidsovereenkomst?

Door: Jeroen de Waard

Als je als bedrijf met een stagiair een overeenkomst sluit, dan ga je er waarschijnlijk van uit dat dit een stageovereenkomst is en niet een arbeidsovereenkomst. De student wordt immers aangenomen als stagiair en niet als werknemer. De rechtbank Den Haag publiceerde in mei 2022 twee uitspraken waarin een stagiair vorderde dat hij/zij in feite werkzaam was op basis van een arbeidsovereenkomst. Eén stagiair won de zaak, de andere stagiair won niet. Wat is het verschil?

Stagiair bij VVD-fractie

De eerste zaak betreft een stagiair van de stichting SPWO die de VVD-fractie in de Tweede Kamer ondersteunt. De stagiair studeert Bestuurskunde aan de Universiteit in Leiden en sloot een stageovereenkomst voor zes maanden en ontving € 350,- netto per maand. De stagiair was van mening dat hij in de periode dat hij bij SPWO werkzaam was, werkzaamheden verrichtte die vergelijkbaar waren met andere fulltime werknemers van SPWO. Voorts was de stagiair van mening dat SPWO zich niet hield aan de werkafspraken zoals deze zijn vastgelegd in artikel 5 van de stageovereenkomst. De kantonrechter was van mening dat de werkzaamheden die hij verrichte ‘’onmiskenbaar in het kader van zijn opleiding Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden zijn verricht’’. De stagiair kreeg hier ook studiepunten voor. De kantonrechter vindt, vrij vertaald, dat van een student Bestuurskunde verwacht mag worden dat die begrijpt dat niet alle werkzaamheden altijd binnen kantoortijden kunnen plaatsvinden, waarbij ook een rol speelt dat de stagiair er destijds geen bezwaar tegen had gemaakt om ’s morgens vroeg een ‘knipselkrant’ uit de ochtendkranten te maken voor o.a. de VVD-kamerfractie.

Stagiaire bij tandarts

De tweede zaak gaat over een stagiaire die de opleiding voor tandartsassistente volgde aan het MBO Rijnland. De stagiaire sloot een stageovereenkomst met een tandartsenpraktijk voor 2,5 jaar en ontving een vergoeding van € 9,36 bruto per uur. De stagiaire assisteerde aan de tandartsstoel tijdens behandelingen, opende de praktijk, controleerde de voorraad, plaatste bestellingen, moest achter de balie plaatsnemen en prepareerde de behandelkamer en de instrumenten. Dit deed zij zelfstandig en zij functioneerde en presteerde niet anders dan de andere tandartsassistenten. De kantonrechter is daarom van oordeel dat er tussen de stagiaire en de tandartsenpraktijk een arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen. Uiteraard had dat voor de tandartspraktijk grote financiële gevolgen. Omdat de overeenkomst kwalificeerde als arbeidsovereenkomst moest een transitievergoeding worden betaald en een vergoeding omdat de opzegtermijn niet in acht was genomen bij de beëindiging van de samenwerking. Tot slot moest de tandartspraktijk over de drie jaar dat het dienstverband heeft geduurd alsnog alle wettelijke premies afdragen over het loon.

Conclusie: leer je er vooral van of is het vooral nuttig voor het bedrijf in kwestie?

Voor de beoordeling of er sprake is van een stageovereenkomst of arbeidsovereenkomst zijn alle omstandigheden van het geval belangrijk. De belangrijkste vraag is of de werkzaamheden zijn gericht op het verwerven van kennis en kunde voor de eigen ontwikkeling of dat er werkzaamheden worden verricht die een actieve bijdrage leveren aan de verwezenlijking van het primaire doel van de onderneming. Vandaar twee verschillende uitspraken door dezelfde rechtbank. Let er dus ook goed op hoe een stage(overeenkomst) op papier en in de praktijk wordt vormgegeven. Mocht je hier vragen over hebben, neem dan contact op met Jeroen de Waard.

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen