Wet goed verhuurderschap – zeker bij huisvesting van arbeidsmigranten goed opletten!

Door: Cora Blaak-Looij

Per 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap in werking getreden. Deze nieuwe wet heeft gevolgen voor alle verhuurders, maar zeker ook voor wie woonruimte verhuurt aan arbeidsmigranten.

Losse overeenkomsten en in begrijpelijke taal

Het is niet langer toegestaan om de arbeidsovereenkomst en huurovereenkomst in één document op te nemen. Er moet een losse schriftelijke huurovereenkomst komen. De informatie over de algemene rechten en plichten van de huurder (zie ook hierna) moet aan de arbeidsmigrant worden gegeven in een taal die hij/zij begrijpt of waar hij de voorkeur aan geeft (leg dat laatste dan ook vast).

Het doel van de scheiding tussen ‘baan en bed’ is dat de arbeidsmigrant minder afhankelijk wordt van de werkgever, doordat de huurovereenkomst niet langer automatisch eindigt als de arbeidsovereenkomst eindigt.

Schriftelijk informeren

Als verhuurder moet u de huurder (niet alleen arbeidsmigranten) schriftelijk informeren over de volgende onderwerpen:
– dat de woning alleen mag worden gebruikt zoals met u afgesproken;
– dat u als verhuurder alleen met toestemming van huurder de woning mag betreden (uitgezonderd noodsituaties);
– dat er verschillende soorten huurovereenkomsten zijn, met bijbehorende huur(prijs)bescherming;
– wat de huurder kan doen als de woning gebreken heeft;
– wanneer de huurder naar de Huurcommissie of naar de kantonrechter kan – een tip is het verwijzen naar dit overzicht;
– de waarborgsom (hoogte, termijnen en manier van terugbetalen);
– uw contactgegevens en vanaf 2024 de contactgegevens van het gemeentelijk meldpunt;
– hoogte servicekosten en de bijbehorende jaarlijkse kostenspecificatie aan de huurder.

Overige nieuwe verplichtingen

– Uw selectieprocedure moet helder en transparant zijn en mag geen discriminerende selectiecriteria bevatten. U moet aan afgewezen kandidaat-huurders uitleggen waarom voor een andere huurder is gekozen. Vanaf 2024 moet de werkwijze op schrift staan en openbaar gemaakt zijn, bijvoorbeeld via uw website.
– U mag een huurder niet intimideren (niet dreigen met afsluiting van elektriciteit bijvoorbeeld).
– U mag maximaal 2 maanden kale huur aan borg vragen.
– Alle afspraken met de huurder moeten schriftelijk worden vastgelegd.
– Servicekosten mogen niet onredelijk zijn (zie het Beleidsboek Servicekosten) en er moet een jaarlijkse afrekening worden gemaakt.
– Gemeenten kunnen een verhuurvergunning verplicht stellen. Informeer daarnaar bij de betreffende gemeente!

Handhaving

De handhaving van deze regels ligt bij de gemeente. Deze kan sancties opleggen, zoals een bestuurlijke boete.

Heeft u vragen over deze nieuwe regels, of behoefte aan modelteksten? Daarvoor kunt u contact opnemen met Jan-Willem van Vossen.

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen