Valkuilen bij het beoordelen van (dis)continuïteit

Door: Benne van Leeuwen

Nu de coronamaatregelen voortduren, steunmaatregelen doorgaan en het nog steeds mogelijk is om uitstel van belastingbetaling te krijgen, dreigt een situatie te ontstaan dat ondernemers en hun accountants geen goed zicht meer hebben op de levensvatbaarheid van de onderneming. En vaak wordt gedacht dat pas actie moet worden ondernomen, als de onderneming daadwerkelijk te weinig liquiditeiten heeft om aan zijn verplichtingen te voldoen. Die onjuiste aanname kan ernstige consequenties hebben voor de ondernemer. En mogelijk ook voor de accountant.

Benne van Leeuwen en Jan Wietsma

NOW, TVL en uitstel betalingen

Het zijn voor veel ondernemers onwerkelijke tijden. De bedrijfsvoering wordt continue verstoord door de impact van corona, al dan niet veroorzaakt door overheidsmaatregelen. Gelukkig hebben veel ondernemers gebruik kunnen maken van regelingen als de NOW en de TVL. Ook de ruimhartige regeling voor uitstel van belastingbetalingen heeft ervoor gezorgd dat veel ondernemingen overeind zijn gebleven. Daarnaast hebben veel ondernemers geld geleend bij familie en vrienden, al dan niet in privé.

Wat is de werkelijke liquiditeitspositie van uw onderneming?

Dit leidt tot een situatie dat veel ondernemers geen goed zicht meer hebben op hun werkelijke liquiditeitspositie. Er zijn nogal wat situaties waarbij de onderneming een positief rekeningsaldo heeft en tegelijkertijd nog een forse schuld heeft aan de Belastingdienst, in verband met achterstallige belastingen, en aan het UWV in verband met terugbetaling NOW.
Natuurlijk hoeven deze schulden niet meteen te worden terugbetaald. Beide overheidsinstanties kennen een ruimhartige terugbetalingsregeling van zestig maanden. De Belastingdienst start pas op 1 oktober 2022 met het innen van achterstallige bedragen. Zouden deze achterstallige schulden nu betaald moeten worden, dan zou menig bedrijf niet over de hiervoor benodigde liquiditeiten beschikken.

Lees hier verder, op de website Accountant.nl, waar dit blog verscheen.

U kunt contact opnemen met Benne van Leeuwen voor nader juridisch advies of vragen over ondernemingsrecht en insolventie.

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen