COVID-19, quarantaine en salaris

De wereld is momenteel verdeeld in kleurcodes, al naar gelang een gebied meer of minder veilig wordt geacht als het gaat om mogelijke coronabesmetting. Wat nu als een werknemer op vakantie gaat naar een gebied waarvoor ‘code oranje’ geldt? Hij of zij zal dan na terugkeer in thuisquarantaine moeten. Heeft deze werknemer dan wel recht op doorbetaling van salaris?

Op vakantie naar gebied met code oranje

Juridisch gezien moet dan de vraag beantwoord worden voor wiens rekening en risico het komt dat de werknemer niet naar het werk kan komen vanwege de verplichte quarantaine. Daarbij is van belang of de ‘code oranje’ al gold op het moment dat de werknemer vertrok naar dat gebied, of dat tijdens het verblijf aldaar de geldende code veranderde naar oranje. Als iemand willens en wetens voor vakantie naar een gebied gaat waar code oranje van toepassing is, dan weet hij van tevoren dat hij daarna in thuisquarantaine moet en had hij dat kunnen voorkomen. In zo’n geval komt het niet kunnen werken tijdens de periode van quarantaine voor rekening en risico van de werknemer. Mocht de werknemer wel vanuit huis (volledig) door kunnen werken, dan ligt dit uiteraard anders.

Stel dat de oranje status pas intreedt op het moment dat de werknemer in het betreffende gebied vakantie viert, dan kan dit hem niet worden aangerekend. Het wettelijk systeem van de loondoorbetalingsverplichting van werkgevers bepaalt voor dergelijke ‘neutrale’ situaties (geen van beide partijen kan echt worden aangerekend dat de situatie tussentijds verandert) dat de werkgever dan wel loon moet doorbetalen tijdens de quarantaine, ook als thuiswerken niet mogelijk is. De hoofdregel van art. 7:628 BW is dan van toepassing: geen arbeid, toch loon.

Huisgenoot met coronaverschijnselen

Een heel andere situatie doet zich voor als iemand in thuisquarantaine moet omdat zijn huisgenoot coronaverschijnselen heeft.

De kantonrechter van de Rechtbank Limburg[1] heeft recent uitspraak gedaan over de vraag of een werknemer recht heeft op volledige loondoorbetaling bij thuisquarantaine. In deze uitspraak ging het om een werknemer die aan zijn werkgever meldde dat zijn partner coronaverschijnselen had. Hierom is de werknemer -die onderweg was naar het werk- terug naar huis gekeerd. De werkgever verzocht de werknemer om alsnog naar het werk te komen. De werknemer weigerde dit conform de RIVM-richtlijnen, waarna de werkgever besloot om gedurende de thuisquarantaine minder loon aan de werknemer uit te betalen. De werknemer vorderde in kort geding alsnog volledige loonbetaling.

Voorzorgsmaatregelen opgevolgd en zelf niet ziek: loondoorbetaling

De kantonrechter overwoog dat bij thuisquarantaine (nog) geen sprake is van een zieke werknemer, maar van een werknemer die voorzorgsmaatregelen van de overheid opvolgt. In dit geval moest de werknemer in thuisquarantaine en kon hij vanwege zijn beroep niet thuiswerken. Omdat geen sprake is van ziekte, mocht de werkgever ook geen wachtdagen hanteren en moest de werkgever tijdens deze periode vanaf het begin het volledige loon van de werknemer uitbetalen.

Heeft u als werkgever of als werknemer naar aanleiding van dit artikel verdere vragen, stel ze gerust aan Jeroen de Waard.

 

 

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen