Kinderalimentatie: welke kosten vallen eronder en welke niet?

Door: Wendy van der Sande

Geregeld wordt deze vraag aan de familierechtadvocaten van ons kantoor gesteld. Zowel door degene die de kinderalimentatie ontvangt als degene die kinderalimentatie moet betalen. Tijd voor een blog dus.

Bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding

Kinderalimentatie is een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de minderjarige. Kinderalimentatie wordt betaald door de ene ouder aan de hoofdverzorgende ouder. Ook bij een min of meer gelijke zorgverdeling zoals co-ouderschap, kan kinderalimentatie aan de orde zijn, bijvoorbeeld als er een relatief groot inkomensverschil is tussen beide ouders.

Het staat ouders vrij om na hun scheiding zelf afspraken te maken over de verdeling van de verschillende uitgaven voor de kinderen. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden voor een kinderrekening, waar beide ouders een geldbedrag op storten en waarvan bepaalde kosten van de kinderen betaald worden. Er kan ook een alimentatieafspraak worden gemaakt. Als ouders er samen niet uitkomen, zal de rechter een alimentatieregeling vaststellen.

Alimentatieregeling

Bij een alimentatieregeling wordt er vanuit gegaan dat iedere ouder de dagelijkse kosten van het kind draagt als het kind bij hem verblijft. Daarnaast zijn er natuurlijk ook andere kosten die los staan van waar het kind verblijft. Het uitgangspunt is dat de ouder waar het kind zijn/haar hoofdverblijf heeft en die vaak dus ook de kinderalimentatie ontvangt, deze vaste lasten voldoet. Die vaste lasten worden ook wel “verblijfsoverstijgende kosten” genoemd. De dagelijkse kosten worden ook wel “verblijfskosten” genoemd.

Verblijfskosten of verblijfsoverstijgende kosten?

Met name de post “kleding” is geregeld voer voor discussies en dan met name als de kinderen ook een groot deel van de tijd bij de ouder zijn die alimentatie moet betalen. De alimentatieontvanger voelt zich dan vaak niet verplicht kleding aan te schaffen van de kinderalimentatie. Vallen deze uitgaven voor kleding nu onder de verblijfsoverstijgende kosten of onder de verblijfskosten? Voor beide opties valt iets te zeggen. Per 1 januari 2020 heeft de Expertgroep Alimentatie in het Rapport Alimentatienormen de knoop doorgehakt en de post “kleding” toegevoegd aan de verblijfsoverstijgende kosten.  Het Rapport Alimentatienormen is een rapport dat aanbevelingen doet voor de rechtspraktijk. Rechters en partijen kunnen in individuele zaken daarvan wel afwijken, maar in de meeste gevallen worden de aanbevelingen uit het rapport gevolgd.  In het rapport zijn geen uitputtende opsommingen opgenomen welke kosten onder welke post vallen, maar worden alleen enkele voorbeelden gegeven.

Hieronder overzichtelijk weergegeven welke kosten waar onder te scharen zijn:

Verblijfsoverstijgende kosten

Verblijfskosten

Het is voor ouders mogelijk om een afwijkende verdeling van kosten af te spreken. Om discussies achteraf te voorkomen is het aan te raden om in een ouderschapsplan vast te leggen welke kosten onder de verblijfsoverstijgende kosten vallen.

Heeft u met uw ex-partner discussie over wat van de kinderalimentatie betaald dient te worden of over de hoogte van de kinderalimentatie? Moet er een ouderschapsplan opgesteld worden waarin afspraken over de kosten van de kinderen komen te staan? Neem dan contact met mij op. Ook voor andere vragen of meer informatie over familierechtaangelegenheden kunt u contact met mij opnemen.

Wendy van der Sande

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen