Kan de rechter binnenkort een verplichte betalingsregeling opleggen?

Door: Jannine de Bonte

Op dit moment is er geen expliciet recht op een betalingsregeling; bepaalde uitzonderingen daargelaten. Een schuldeiser heeft recht op volledige betaling van een schuld en alleen met zijn toestemming kan een schuld in termijnen worden voldaan. Dit regelt artikel 6:29 BW. Ook een rechter kan nu alleen een betalingsregeling opleggen als de schuldeiser instemt. In de praktijk blijken de meeste schuldenaren bereid om een betalingsregeling te treffen, terwijl er een aanzienlijke groep schuldeisers is die een betalingsregeling afwijzen.

Wetsvoorstel: gedwongen betalingsregeling?

Er is een wetsvoorstel ingediend waardoor het mogelijk wordt in de gevallen waarin het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van de schuldenaar gevergd kan worden dat hij zijn schuld in één keer betaalt, het voor de rechter mogelijk wordt om een betalingsregeling op te leggen. Hierbij mag dan geen sprake zijn van onevenredige benadeling van de schuldeiser en moeten beide partijen zich over de regeling kunnen uitlaten. De rechter kan ook een betalingsregeling opleggen als partijen het niet eens kunnen worden over de hoogte van de termijnbetalingen.

Reacties

Het wetsvoorstel heeft ter consultatie gelegen en verschillende organisaties, waaronder de Raad voor de Rechtspraak hebben positief gereageerd op het voorstel. De Raad voor de Rechtspraak stelt dat de rechter op deze manier in staat wordt gesteld om maatwerk te leveren. Dit kan leiden tot een realistische betalingsregeling waarbij alle partijen zijn geholpen. De Nederlandse Orde van Advocaten is minder positief over het wetsvoorstel, de Orde vreest dat procedures er duurder en complexer van worden en langer gaan duren, ook tast het de voorspelbaarheid aan: gaat de rechter gebruik maken van deze bevoegdheid, kan het verschillen per rechter? Het is nog onbekend wanneer de wetswijziging in werking zal treden.

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen