Goed geregeld, maar toch niet

Door: Wendy van der Sande

Uitsluiten partneralimentatie bij huwelijkse voorwaarden

Op basis van contractsvrijheid zou je kunnen denken dat (toekomstige) echtgenoten bij huwelijkse voorwaarden kunnen afspreken dat geen partneralimentatie betaald hoeft te worden bij echtscheiding.

Partneralimentatie volledig uitsluiten in huwelijkse voorwaarden kan niet

Onlangs heb ik een zaak behandeld waarin echtgenoten zo’n afspraak hadden gemaakt in de huwelijkse voorwaarden. Mijn cliënt wilde na de echtscheiding toch aanspraak maken op partneralimentatie, ondanks de afspraak die was vastgelegd in de huwelijkse voorwaarden. Wij hebben in de procedure het standpunt ingenomen dat het bij voorbaat uitsluiten van partneralimentatie in de huwelijkse voorwaarden (via een zogenaamd nihilbeding) nietig is. Dat betekent dat de afspraak over de partneralimentatie niet rechtsgeldig is.

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft bij beschikking van 21 februari 2020 (ECLI:NL:RBZWB:2020:864), gepubliceerd in EB 2020/43, bepaald dat het volledig uitsluiten van een alimentatieverplichting bij huwelijkse voorwaarden niet kan, althans dat een dergelijke afspraak nietig is. Ook aan het standpunt van de alimentatieplichtige echtgenoot dat het gezien alle omstandigheden van het geval onaanvaardbaar is om het nihilbeding los te laten, ging de rechtbank voorbij.

Het is wel mogelijk om in de huwelijkse voorwaarden afspraken te maken over de duur en de hoogte van de partneralimentatie voor het geval er sprake gaat zijn van een echtscheiding. Voor wat betreft de hoogte is van belang dat het bedrag vooraf wel hoger kan worden afgesproken dan waar de alimentatiegerechtigde in geval van echtscheiding recht op zou hebben, maar niet lager. Ook dan is een dergelijke afspraak in de regel niet geldig.

Bij echtscheiding zelf kan partneralimentatie wel uitgesloten worden

Bij de eventuele echtscheiding zelf kan uiteraard wel door partijen overeengekomen worden dat er over en weer geen partneralimentatie betaald zal gaan worden. Een voorhuwelijkse alimentatieovereenkomst biedt echter geen zekerheid. Als u absoluut geen partneralimentatie wenst te betalen, dan is de enige zekerheid het niet aangaan van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap.

Laat u zich dus altijd goed informeren, zowel vooraf bij het aangaan van huwelijkse voorwaarden als achteraf bij de uitleg van de huwelijkse voorwaarden in geval van scheiding. Heeft u vragen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op. Ook voor andere vragen of meer informatie over familierechtaangelegenheden kunt u contact met mij opnemen.

Wendy van der Sande

 

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen