De WHOA; een nieuw begin?

Door: Benne van Leeuwen

Op de rand van faillissement? De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) kan uitkomst bieden. De nieuwe WHOA (vanaf 1 januari 2021 van kracht) maakt het mogelijk om zonder instemming van alle schuldeisers een akkoord te bereiken op een schuldregeling. Dat is nieuw. Een bedrijf dat nog wel levensvatbare bedrijfsactiviteiten heeft, maar door hoge schulden failliet dreigt te gaan, kan door het reorganiseren van de schulden via een dergelijk akkoord, voortgezet worden. De WHOA is dus gericht op het herstel van de onderneming, net als bij turnaround management. En waar de pre-pack meer en meer kritiek kreeg door alle onduidelijkheid voor met name werknemers, zijn binnen de WHOA de werknemers juist beschermd. Dat is ook anders dan bij een faillissement.

Uitgeputte financiële reserves: een akkoord buiten faillissement kan uitkomst bieden

Door de COVID-19-crisis staan veel ondernemingen onder grote druk en raken hun financiële reserves uitgeput. Als de steun (bijvoorbeeld die van de overheid, banken of verhuurders) wordt afgebouwd, is het de vraag of bedrijven op eigen benen kunnen blijven staan of massaal gaan omvallen. Nu is er nog een periode van betrekkelijke rust. Dit geeft ondernemers ruimte om na te denken over het (voort)bestaan van hun onderneming en over herijking van het concept waardoor hun onderneming zich onderscheidt van anderen en kansen weet te benutten. Juist in de huidige crisis kunnen ondernemers veel baat hebben bij een (dwang)akkoord buiten faillissement. Daarvoor is inzicht nodig in het verleden, het heden en de toekomst. Anders gezegd: er is een goed ondernemingsplan nodig.

WHOA: veel informatie delen met schuldeisers en rechtbank

Wanneer staat de WHOA open voor ondernemers? De wet geeft aan: “Als een schuldenaar verkeert in een toestand waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat hij met het betalen van zijn schulden niet zal kunnen voortgaan, kan hij zijn schuldeisers en zijn aandeelhouders, of een aantal van hen, een akkoord aanbieden dat voorziet in een wijziging van hun rechten en dat door de rechtbank overeenkomstig artikel 384 kan worden gehomologeerd”.

Artikel 375 van de Faillissementswet geeft een opsomming van de informatie die dan aan schuldeisers en aandeelhouders verstrekt moet worden om over het akkoord te kunnen oordelen, waaronder een beschrijving van:

  1. de aard, omvang en oorzaak van de financiële problemen
  2. welke pogingen zijn ondernomen om deze problemen op te lossen
  3. de herstructureringsmaatregelen die onderdeel uitmaken van het akkoord
  4. de wijze waarop deze maatregelen bijdragen aan een oplossing, en
  5. hoeveel tijd het naar verwachting vergt om deze maatregelen uit te voeren.

Ofwel, een goed doortimmerd ondernemingsplan met goede financiële onderbouwing. Ook moet er een overzicht zijn van schuldeisers en moeten deze in bepaalde klassen worden ingedeeld. Om een WHOA-plan kans van slagen te laten hebben, moet er dus veel informatie worden gedeeld met schuldeisers en de rechtbank.

Ondernemingsplan schrijven met financiële onderbouwing

In een ondernemingsplan worden meerdere stappen onderscheiden, zoals (1) welk doel streef ik na, (2) voor welke doelgroep, (3) met welke toegevoegde waarde, (4) wat is mijn marktstrategie, (5) wie zijn mijn concurrenten, (6) welk onderscheidend product ga ik aanbieden en (7) hoe kan ik dat financieel onderbouwen. Bij deze beoordeling speelt ook een SWOT-analyse een helpende rol.

Het schrijven van een herstelplan in de vorm van een ondernemingsplan vraagt ook inzicht in een betrouwbare boekhouding, het beschikken over betrouwbare taxaties en goede kasstroomoverzichten. Er zal dus in een hele korte tijd veel werk verzet moeten worden. Tijd is kostbaar en door het deponeren van een openingsverklaring bij de rechtbank kan je tijd winnen om een goed akkoord voor te bereiden. Daarbij kun je als ondernemer zelf kiezen voor het aanstellen van een herstructureringsdeskundige die helpt in het proces en onafhankelijkheid inbrengt om ook schuldeisers beter te overtuigen.

Een deskundige kan u helpen bij herstelplan en WHOA-aanvraag

VLDW Advocaten heeft een ruime ervaring als het gaat om bijstand aan ondernemers, ook binnen het opzetten en begeleiden van bedrijven, het benoemen en verhelpen van conflicten en het beoordelen van overlevingskansen. Juist door een brede ervaring binnen het faillissementsrecht kunnen wij zaken rond een onderhands akkoord goed plaatsen. Inmiddels zijn de eerste uitspraken gedaan door rechtbanken in WHOA-aanvragen en heeft de regeling bewezen van nut te kunnen zijn om een reorganisatie een redelijke kans te geven.

Neem gerust contact met ons op om u te laten adviseren.

B. van Leeuwen
J.A. de Waard
J.A.M. de Kerf

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen