Covid-19, een buitenlandse vakantie en gezamenlijk gezag

Door: Vanessa Pieters

De zomer is weer aangebroken en die lang geplande vakantie komt steeds dichterbij. De laatste dagen voor mijn eigen vakantie heb ik al een aantal vragen gehad van verontruste ouders. Mag mijn ex zomaar met onze minderjarige kinderen op vakantie gaan naar het buitenland, terwijl ik dat vanwege Covid-19 niet verantwoord vind? Wat gebeurt er bij een opleving van het virus in het buitenland? Wat gebeurt er met mijn eigen vakantie met de kinderen als zij na de vakantie met de andere ouder in quarantaine moeten? Gescheiden ouders kunnen een verschillend standpunt hebben voor wat betreft de vakantie van hun minderjarige kinderen naar het buitenland en zeker in de tijd waarin we nu leven merk ik dat er meer discussie tussen ouders over een buitenlandse vakantie is.

Om die reden heb ik besloten om via een blog nog eens goed de algemene regels rond een buitenlandse vakantie van minderjarige kinderen van gescheiden ouders onder de aandacht te brengen.

Gescheiden en op vakantie met kinderen: overleg en respecteer ieders standpunt

Als gescheiden ouders gezamenlijk gezag over hun minderjarige kinderen hebben en één van de ouders wil op vakantie met de kinderen naar het buitenland, dan is de toestemming van de andere ouder nodig.

Voorop staat dat het altijd verstandig is om eerst in overleg te gaan met de andere ouder voordat een vakantie geboekt wordt. Probeer samen tot een beslissing te komen waarbij het belang van de kinderen voorop staat. Respecteer de standpunten van de andere ouder. Ieder heeft zijn/haar beleving bij het coronavirus, maar bespreek wel met de andere ouder dat ieder zich in ieder geval zal houden aan de regels van het RIVM en de regels die in het betreffende vakantieland gelden.

(Gezamenlijk) Ouderlijk gezag: toestemming andere ouder vereist

Het ouderlijk gezag is het alomvattende recht van een ouder om zijn/haar kind te verzorgen en op te voeden, waarbij de ouder alle belangen van het kind behartigt. Dit betekent dat de ouder met ouderlijk gezag ook de wettelijk vertegenwoordiger is van een kind. Wanneer beide ouders ouderlijk gezag uitoefenen, spreken we van gezamenlijk gezag. Belangrijke beslissingen moeten dan steeds samen worden genomen. Een vakantie met de kinderen naar het buitenland is zo’n belangrijke beslissing. Gezamenlijk gezag vereist dus toestemming van de andere ouder met gezag voor een vakantie in het buitenland met minderjarige kinderen. Daarnaast is ook de toestemming van de andere ouder nodig voor de aanvraag van een paspoort of identiteitskaart.

Waarom toestemming?

Het vereisen van toestemming van de andere ouder met gezag heeft alles te maken met het tegengaan van kinderontvoering. Reizen naar het buitenland met een minderjarig kind zonder toestemming van de andere ouder met gezag wordt gezien als internationale kinderontvoering en is strafbaar. U kunt een toestemmingsformulier downloaden op de site van de Rijksoverheid.

Met dit toestemmingsformulier kunt u eenvoudig per kind de toestemming van de andere ouder met gezag vastleggen.

Vaker geen toestemming vanwege Covid-omstandigheden; wat nu?

Als gevolg van de huidige omstandigheden rond Covid-19 wordt vaker dan anders geweigerd om toestemming te geven om met het kind naar het buitenland op vakantie te gaan. Dit betekent echter niet dat u een vakantie in het buitenland definitief aan u voorbij moet laten gaan. Wanneer de andere ouder met gezag weigert toestemming te verlenen, kunt u vervangende toestemming vragen bij de rechter. Om zo’n verzoek tot vervangende toestemming in te dienen, hebt u een advocaat nodig. Nadat de rechtbank het verzoek heeft ontvangen, zal normaal gesproken een zitting plaatsvinden. Voor het afwijzen van het verzoek zal de andere ouder goede redenen moeten aangeven. De rechter beslist of de vervangende toestemming wordt verleend. Is dit het geval, dan vervangt deze toestemming de toestemming van de weigerende ouder. Dat betekent dat de toestemming van die ouder om op vakantie te gaan naar het buitenland of om een reisdocument voor het kind aan te vragen, niet meer nodig is en wordt vervangen door de toestemming van de rechtbank.

Heeft u een geschil omtrent toestemming van de andere ouder voor een buitenlandse vakantie of wilt u meer informatie? Neemt u dan gerust contact met mij op (Vanessa Pieters) of met mijn collega Wendy van der Sande. Ook voor andere vragen of meer informatie over familierechtaangelegenheden kunt u bij ons terecht.

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen