Bouwkavel kopen? Moet dat ook schriftelijk?

Door: Jannine de Bonte

Koop van een bouwkavel: moet dit schriftelijk en geldt de wettelijke bedenktijd van drie dagen ook?

Bij de koop van “een tot bewoning bestemde onroerende zaak”, een woning dus, heeft de consument koper een bedenktijd van drie dagen. Dat betekent dat de koper binnen drie dagen na ondertekening van de koopovereenkomst alsnog van de koop van de woning af kan. Dit zonder dat de koper een boete verschuldigd is. Deze wettelijke bedenktijd is geregeld in artikel 7:2 BW. Dit artikel stelt als voorwaarde dat er alleen sprake is van een geldige koop (en dus recht op de bedenktijd van drie dagen) als de koop(overeenkomst) schriftelijk wordt aangegaan. Dat houdt in een ondertekende schriftelijke koopovereenkomst.

Geldt dit schriftelijkheidsvereiste én de wettelijke bedenktijd van drie dagen ook als een koper een perceel grond dat bestemd is voor de bouw van een woning koopt? Deze vraag is recent door de Hoge Raad met ‘nee’ beantwoord.

De casus

In de zaak waarover de Hoge Raad uiteindelijk oordeelde, had een consument-koper (een particulier dus) een bod uitgebracht op perceel grond waarop een woning gebouwd kon worden. De verkoper had het bod aanvaard en de makelaar stuurde de koper een concept koopovereenkomst. De koper tekende die koopovereenkomst niet, maar zag toch af van de aankoop van de bouwkavel.

De verkoper stelde zich vervolgens op het standpunt dat artikel 7:2 BW niet van toepassing is en dat er een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Dit artikel is niet van toepassing, zo meent de verkoper, omdat er geen woning op het perceel staat. Er is dus niet voldaan aan het vereiste van “een tot bewoning bestemde onroerende zaak”.

De koper daarentegen meent dat er wel sprake is van “een tot bewoning bestemde onroerende zaak” en dat er geen sprake is van een geldige koopovereenkomst omdat de koop (nog) niet schriftelijk was aangegaan.

Een bouwkavel is (nog) geen woning

De Hoge Raad oordeelt dat bij de verkoop van een perceel grond zonder woning artikel 7:2 BW niet van toepassing is. Dat is ook zo als het perceel de bestemming “wonen” heeft, als het perceel als bouwkavel wordt verkocht of als de verkoper weet dat de koper het voornemen heeft om op het perceel een woning te laten bouwen.

Let bij de verkoop van een bouwkavel dus goed op! Ook zonder schriftelijke koopovereenkomst kan er sprake zijn van een bindende koop én heeft de koper géén wettelijke bedenktijd van drie dagen.

 

 

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen