Mr. I. (Ibrahim) Akkaya

Beëdigd in 2019

Bij VLDW Advocaten richt ik mij vooral op het verbintenissenrecht en het aansprakelijkheidsrecht. Ik houd mij bezig met het opstellen en beoordelen van overeenkomsten. Zo kan ik u bijstaan als een overeenkomst niet wordt nagekomen, zodat u in of buiten rechte krijgt waar u recht op heeft. Maar ook andersom, als aan u het verwijt wordt gemaakt onrechtmatig te hebben gehandeld, help ik u graag bij uw verweer. In dit soort zaken is het van belang om direct, efficiënt en adequaat op te treden om tot een goede oplossing te komen.

In sommige gevallen is het treffen van een schikking in het belang van de cliënt, maar ook als dat geen soelaas biedt, zal ik uw belangen optimaal behartigen in een procedure bij de rechtbank of in arbitrage. Inmiddels heb ik de nodige ervaring met het voeren van verschillende procedures op het gebied van verbintenissenrecht en aansprakelijkheidsrecht.

U kunt mij zien als een tolk, die voor u het recht naar de praktijk vertaalt. De civiele verhouding tussen partijen kan complex zijn en ik maak dan graag de vertaalslag voor u naar de juiste oplossing.

Ik word omschreven als een zelfverzekerde en doortastende advocaat, die staat voor de belangen van de cliënt.

Ibrahim Akkaya legt zich toe op de volgende rechtsgebieden:

Mr. Ibrahim Akkaya heeft in augustus 2018 de master Rechtsgeleerdheid aan de Tilburg University met genoegen afgerond.
Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen
Mr. I. (Ibrahim) Akkaya
Doortastend en betrokken